กรุณาโทรนัดล่วงหน้า!! ก่อนเข้ามาใช้บริการ ที่หมายเลข 02-6446290 ในเวลาคลินิกทำการ

เรื่องราวของเรา

เราสนับสนุนชาย กะเทย สาวประเภทสอง และหญิงข้ามเพศ ที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ผ่านทางการวิจัยทางคลินิก การให้บริการการปรึกษาและตรวจโดยสมัครใจ และการมีส่วนร่วมของชุมชน


บริการของเรา

เราให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลไว (40-60 นาที) การปรึกษาเฉพาะบุคคล การตรวจและรักษาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการกินยาก่อนสัมผัสเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (PrEP/เพร็พ)การวิจัยของเรา

เรากำลังดำเนินการวิจัยชิ้นสำคัญที่อาจเปลี่ยนอนาคตของการป้องกันเอชไอวีในประเทศไทยและโลก
การวิจัยของเราเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน our community
การวิจัยที่แล้วมาที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด:
ในขณะนี้ เรากำลังเปิดรับผู้เข้าร่วมการวิจัยในโครงการต่อไปนี้


เลือกหนทางให้ชีวิตของคุณHPTN083HPTN-083 เป็นการวิจัยระดับนานาชาติ 44 แห่งทั่วโลก เพื่อดูประสิทธิผลของยาเพร็พแบบฉีดที่ออกฤทธิ์นาน เปรียบเทียบกับยาเพร็พแบบกิน ในชายและสาวประเภทสองที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จำนวน 177 คน


COPE4YMSMCOPE4YMSM เป็นการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลของยาเพร็พแบบกินทุกวันระหว่าง “ช่วงกิน" และ “ช่วงหยุด” ในกลุ่มชายและสาวประเภทสองวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ให้บริการทางเพศแก่ผู้ชาย


ที่ตั้งของเรา


เราตั้งอยู่ที่ ชั้น 12 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ: อังคาร – เสาร์ เวลา 16.00 – 21.00 น.
โทรศัพท์: 02-644-6290 │ โทรสาร: 02-644-6295
Facebook: https://www.facebook.com/SilomCommunityClinic

โทรศัพท์หาเราเพื่อจองนัดล่วงหน้า


View Larger Map


ข่าวของเรา

ประกาศรับสมัคร มกราคม 2563

แพทย์วิจัย


ตรวจเร็ว

ชุมชนของเรา

“ด้วยความร่วมมือนี้ ทางชุมชนได้เรียนรู้และเพิ่มพูนศักยภาพในการดูแลตนเอง”
และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเป็นอย่างมาก”

คุณกิตตินันท์ ธรมธัช (แดนนี่), ประธานคณะที่ปรึกษาชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ (M-CAB)ทำงานร่วมกันเพื่อชุมชนที่เข้มแข็งของเรา


The Emory-CDC HIV/AIDS Clinical Trials Unit

คณะที่ปรึกษาชุมชนชายที่มีความหลากหลายทางเพศ

@tom actz Magazine

Asia Pacific Coalition of Male Sexual Health

Bangkok Health Hub

Blued Application

Buddy Station : Trans & Gay Community

ICK Club

Miss lady boys Website

NAB Club / Pattaya

Prism Digital Magazine

Sathorn International Clinic/Silom Pulse Clinic

Telephone Pub / Silom Soi 4

Test BKK.org

The Poz Home Center

กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลินิกรักษ์เพื่อน สำนักการแพทย์ กทม.

เดอะบีช กรุ๊ป

นสพ.บางกอกทูเดย์

นิตยสารบางกอกดีไซเอ่อร์ (Bangkok Desire)

มูลนิธิ AIDS Healthcare Foundation

มูลนิธิ HIV Foundation/Asia

มูลนิธิซิสเตอร์และคณะทำงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai TGA)

มูลนิธิเพื่อเครือข่ายฟ้าสีม่วง

มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ (FAR)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย

โรงน้ำชา (TEA Group)

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS)

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (PPAT)

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข

สำนักระบาด กรมควบคุมโรค

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค

หนังสือวารสารไทเพื่อน

องค์กรบางกอกเรนโบว์/span>

องค์การ FHI 360
สถานที่ตรวจเอชไอวีสถานที่อื่นที่ให้บริการอย่างเป็นมิตรกับ MSM และ TGW
ข้อมูลส่วนตัวของฉันจะถูกเก็บเป็นความลับที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดใช่ไหม?

ฉันขอรับการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดได้หรือไม่?

คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดสามารถออกเอกสารแสดงผลการตรวจเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อใช้สมัครงาน ทำประกัน หรือในการอื่น ได้หรือไม่?

ฉันควรมารับการตรวจเอชไอวีที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดบ่อยแค่ไหน?

คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีอย่างไรและมันทำงานอย่างไร?

ผู้หญิงมารับการตรวจที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดได้หรือไม่?

ชาวต่างชาติมารับการตรวจที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดได้หรือไม่?

ฉันอายุน้อยกว่า 18 ปี ฉันมารับการตรวจที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดได้หรือไม่? ฉันต้องบอกผู้ปกครองหรือไม่?

ฉันต้องแสดงบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเพื่อลงทะเบียนที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดหรือไม่?

มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการรับการตรวจเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด?

การมารับการตรวจที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดใช้เวลานานเท่าใด?

ฉันต้องทำอย่างไรบ้างในการมารับบริการที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด?

ฉันสามารถกินอาหารและดื่มน้ำก่อนมารับการตรวจเลือดที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดได้หรือไม่?

ฉันมีความเสี่ยงมาเมื่อวานและฉันเชื่อว่าฉันมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ฉันสามารถมารับการตรวจเอชไอวีที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดในวันนี้เลยได้หรือไม่?

ฉันควรมารับการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เมื่อใด

ฉันสามารถรับการตรวจเอชไอวีได้ที่ใดบ้างในประเทศไทย?


เพร็พ/PrEP คืออะไร?

ฉันต้องจ่ายเท่าไหร่สำหรับการรับเพร็พ/PrEP ที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด?

ันต้องทำอย่างไรบ้างในการกินยาเพร็พที่รับจากคลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด?

ต้องตรวจอะไรบ้างก่อนเริ่มเพร็พ/PrEP ที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด?

ถ้าฉันไม่สามารถกินยาเพร็พที่รับจากคลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดได้ตามที่แนะนำ?

ฉันจะรับเพร็พที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดได้อย่างไร?

บริการเพร็พที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดเป็นแบบนิรนามหรือไม่?

ใครตัดสินใจว่าฉันควรกินเพร็พที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด?

ฉันต้องกินเพร็พที่รับจากคลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดเป็นเวลานานเท่าได?

ฉันจะเก็บเพร็พที่รับจากคลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดอย่างไร?

วิธีใดอะไรบ้างที่จะช่วยคุณได้ในการกินเพร็พที่รับจากคลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด?