ปิด
Close

(Updated : 10-Feb-2016)
แชร์หน้านี้

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเพร็พ (PrEP)

  • เพร็พ (PrEP) คือ การใช้ยาต้านก่อนเสี่ยง เป็นหนึ่งในหลากหลายวิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในปัจจุบันใช้ยาต้านไวรัสสองชนิด คือทีโนโฟเวียร์และเอ็มทริซิตาบีน รวมอยู่ในเม็ดเดียวกัน เพื่อใช้กินทุกวันในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง โดยเริ่มกินก่อนที่คุณเสี่ยง โดยที่ เพร็พ (PrEP) ต่างเล็กน้อยจากเพ็พ (PEP: การกินยาต้านฉุกเฉิน) ที่เป็นการกินยาสามชนิดหลังจากที่คุณไปเสี่ยงมา
  • เพร็พ มีไว้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวี
  • เพร็พ มีไว้สำหรับผู้ที่อยากเพิ่มการป้องกันต่อการติดเชื้อเอชไอวี
  • เพร็พ จะต้องใช้ร่วมกับถุงยางอนามัย เพื่อเพิ่มการป้องกันจากเชื้อเอชไอวี
  • เพร็พ ไม่สามารถปกป้องคุณจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
  • เพร็พ ไม่สามารถปกป้องคุณได้ถ้าคุณไม่กินยาตามที่กำหนด
  • เพร็พ ไม่สามารถฆ่าเชื้อเอชไอวีหรือเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
  • เพร็พ มีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยเมื่อใช้ในระยะเวลาสั้นๆ และผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็มักจะหายไปเองในไม่กี่วัน
  • จากการวิจัยไอเพร็กซ์โอเล การกินยาเพร็พ 4-7 เม็ดต่อสัปดาห์ (1 เม็ดต่อวัน) ให้การป้องกันเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักที่ร้อยละ 86-99
  • ผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีสามารถใช้เพร็พได้ แต่ทว่าการหยุดใช้เพร็พอาจทำให้เกิดการประทุของเชื้อไวรัส – เชื้อไวรัสเพิ่มจำนวนอย่างมาก ทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้

What you need to know about PrEP

  • PrEP stands for Pre-Exposure Prophylaxis. It is one for the HIV prevention strategies. It currently uses two antiretroviral drugs, tenofovir and emtricitabine in a form of one tablet, to be taken daily during the time of risk, especially before you enter the risk. This is a little bit different from PEP (post-exposure prophylaxis) where you take three medicines right after you had risk
  • PrEP is for those who are at high risk for HIV acquisition
  • PrEP is for those who prefer extra protection against HIV infection
  • PrEP must be used in combination with condoms, providing extra protection against HIV
  • PrEP cannot protect you from sexually transmitted infections
  • PrEP cannot protect you if you don’t take it as directed
  • PrEP does not kill HIV or sexually transmitted diseases
  • PrEP has very few side effects when used in a short period of time. If side effects occur, they usually go away in a few days
  • According to iPrEX OLE study, taking 4-7 PrEP tablets per week (1 tablet per day) gives 86-99% prevention against HIV during anal sex
  • People with hepatitis B virus can use PrEP. However, stopping PrEP may cause a flare – virus reproduced tremendously and cause some sickness


ใครบ้างที่ใช้เพร็พไม่ได้?

  • ผู้ที่มีหรือต้องสงสัยว่ามีเชื้อเอชไอวี
  • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของไต
  • ผู้ที่แพ้ยาที่ใช้ในเพร็พ

Who cannot take PrEP?

  • People who already have or are suspected of having HIV
  • People with kidney function problems
  • People who are allergic to the medicines in PrEP


คุณพร้อมสำหรับเพร็พหรือไม่? ลองเล่นเกมส์ประเมินตัวเองนี้ดู:


คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

Are you ready for PrEP? Take this self-assessment game:


Click on the picture to enlarge

คุณต้องทำอะไรบ้างในช่วงที่กินเพร็พ?

  • กินเพร็พตามที่กำหนด: หนึ่งเม็ดต่อวัน เหมือนที่คุณวิตามินหรืออาหารเสริมประจำวัน
  • คุณสามารถกินเพร็พในเวลาใดก็ได้ แค่กินในเวลาประมาณเดียวกันทุกวัน และกินพร้อมอาหารหรือสุราหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับคุณ
  • กลับมาที่คลินิกตามนัดเพื่อการตรวจติดตามผลดูว่าเพร็พได้ผลสำหรับคุณหรือไม่ โดยจะมีการพูดคุยถึงการกินเพร็พ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจการทำงานของตับและไต และประเมินความจำเป็นของคุณต่อการกินเพร็พ
  • กลับมาที่คลินิกได้ทุกเมื่อที่คุณคิดว่ามีอาการข้างเคียงหรือมีปัญหาจากการกินเพร็พ อาการข้างเคียงบางอย่างที่คุณสามารถดูได้เอง ได้แก่ ไข้ ผื่นตามตัว วิงเวียน อาเจียน ปวดช่องท้อง หรือท้องเสีย

What do you have to do when on PrEP?

  • Take PrEP as directed: one tablet per day, just like you daily vitamin or supplements
  • You can take PrEP at any time of the day, just take it roughly at the same time every day, and with or without food or alcohol, it is up to you
  • Return to the clinic as directed for follow-up checking and testing to see that PrEP is working for you. This includes reviewing how well you take PrEP, testing for HIV infection, testing for your kidney and liver function, and reviewing your need for PrEP
  • Return to the clinic at any time you think you are having side effects or problems with taking PrEP. Some side effects that you can see for yourself are fever, body rash, nausea, vomiting, abdominal pain, or upset stomach


คุณควรเก็บรักษาเพร็พอย่างไร?

  • เก็บเพร็พในที่แห้งและเย็น เหมือนที่คุณเก็บยาอื่นๆ
  • คุณสามารถเอาเพร็พออกมาหนึ่งเม็ดเพื่อเก็บใส่กล่องยาพกติดตัวได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

How do you keep PrEP?

  • Store PrEP in a dry and cool place, just like you store other medicines
  • You can take out one tablet to keep with you in a normal pill box for 24 hours


คุณต้องกินเพร็พเป็นเวลานานเท่าใด?

  • คุณควรกินยาเพร็พ 7 เม็ด (7 วัน) ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ แต่ถ้าคุณรอไม่ได้ กินยาเพร็พอย่างน้อย 1 เม็ดก็ยังดีกว่าไม่กินเลย
  • ในช่วงแรก คุณต้องกินเพร็พทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันเต็ม
  • การกินเพร็พต่อจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของคุณ ถ้าคุณสามารถลดความเสี่ยงลงได้ หรือสามารถป้องกันตัวเองจากเอชไอวีด้วยวิธีอื่นได้ คุณก็สามารถหยุดกินเพร็พได้
  • คุณต้องกินเพร็พทุกวันจนกว่าคุณจะกินเพร็พหมดขวด กรุณาพยายามให้มากที่สุดที่จะกินทุกวัน
  • เราจะให้เพร็พกับคุณเป็นเวลา 30, 60, หรือ 90 วัน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความพึงพอใจของคุณ จะไม่มีการให้เพร็พ นานเกินกว่า 90 วันในแต่ละครั้ง

How long do you have to take PrEP?

  • You should take 7 PrEP tablets (7 days) before having sex. But if you can’t wait, taking at least 1 PrEP tablet is better than none
  • At the start, you must take PrEP every day for at least a full period of 30 days
  • Continuing use of PrEP depends on your risk. If you can lower your risk or can use other ways to protect yourself from HIV, you can stop PrEP
  • You must take PrEP every day until you are out of PrEP. Please try your best not to skip a tablet
  • We will prescribe PrEP for you at either for a period of 30, 60, or 90 days depending on your risk and your preference. No PrEP will be prescribed for a period longer than 90 days at a time


อะไรบ้างที่จะช่วยคุณได้ในการกินเพร็พ?

  • เราแนะนำให้คุณตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อเตือนให้กินเพร็พทุกวัน
  • คุณอาจใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือที่ออกแบบมาเพื่อเตือนการกินยา ซึ่งมีหลายแอพพลิเคชั่นที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เช่น My Pillbox

What can help you take PrEP?

  • We recommend you to set an alarm to take PrEP every day
  • You can also use mobile application that is designed to be pill-taking reminder. There are several applications that can be downloaded for free, such as My Pillbox


คุณจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อเพร็พ?

  • ในปัจจุบัน คุณต้องจ่าย 850 บาท ในครั้งแรก:

รายการ บาท
ค่าบริการผู้ป่วยนอก 50
ค่าตรวจการทำงานของไต 50
เพร็พ (30 วัน) 750
รวม 850

  • ที่นัดติดตามครั้งแรก (30 วันต่อมา) คุณจ่ายแค่ 800 สำหรับค่าเพร็พ (30 เม็ด) และค่าบริการผู้ป่วยนอก
  • ที่นัดติดตามครั้งต่อไป คุณจ่ายแค่ 800, 1550, หรือ 2300 สำหรับค่าเพร็พ (30, 60, หรือ 90 เม็ด) และค่าบริการผู้ป่วยนอก
  • ที่นัดติดตาม 6 เดือน (180 วันหลังจากเริ่มเพร็พ) คุณจ่ายเพิ่มอีก 50 บาท สำหรับการตรวจการทำงานของไต
  • ถ้าคุณมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี คุณต้องได้รับการตรวจการทำงานของตับอีกครั้งละ 50 บาท เมื่อเริ่มและหลังหยุดกินเพร็พ

How much do you have to pay for PrEP?

  • Currently, you have to pay 850 Bahts at start:

Item Bahts
Hospital fee 50
Kidney function testing 50
PrEP (30 days) 750
Total 850

  • At first follow-up visit (next 30 days), you have to pay 800 Bahts just for PrEP (30 tablets) and hospital fee
  • At next follow-up visit, you have to pay 800, 1550, or 2300 Bahts just for PrEP (30, 60, or 90 tablets) and hospital fee
  • At 6 month follow-up visit (180 days after starting PrEP), you have to pay EXTRA 50 Bahts for kidney function tests
  • If you have hepatitis B infection, you need to have liver function test for another 50 Bahts at time of starting and after stopping PrEP


บริการเพร็พเป็นแบบนิรนามหรือไม่?

  • ใช่ บริการเพร็พเป็นแบบนิรนาม เหมือนบริการอื่นๆ ในคลินิกของเรา เจ้าหน้าที่ของเราจะจัดการเรื่องขั้นตอนต่างๆ ในโรงพยาบาลให้คุณ คุณเพียงแค่รอในคลินิกของเราเท่านั้น

Is PrEP service anonymous?

  • Yes, PrEP service is totally anonymous, just like all other services in our clinic. Our staff will take care of the hospital procedures for you. You only wait in our clinic


ถ้าคุณไม่สามารถกินเพร็พตามที่กำหนดได้?

  • เราจะช่วยคุณหาวิธีที่จะช่วยให้คุณกินเพร็พได้ดีขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการหนุนเสริมเพื่อระบุปัญหาทั้งหมดของคุณในการกินเพร็พ เช่น ทบทวนทัศนคติและความรู้ของคุณเกี่ยวกับเพร็พ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่อุปสรรคแต่ละตัวแบบแยกย่อยและแบบรวม หาแรงกระตุ้น วางเป้าหมาย กำหนดแผนแบบเป็นขั้นตอน

What if you can’t take PrEP as directed?

  • We will help you find the way to be better at taking PrEP. This might involves appropriate reinforcement strategies that are to address all of your problems in taking PrEP, such as reviewing your attitude and knowledge about PrEP, providing more information, looking at each obstacle individually and comprehensively, find the motivation, set the goal, planning the step-by-step actions


ใครเป็นคนตัดสินใจว่าคุณควรกินเพร็พ?

  • การกินเพร็พเป็นการตัดสินใจของคุณ ถ้าคุณคิดว่าเพร็พเหมาะสำหรับคุณ เราเคารพการตัดสินใจของคุณ แต่ถ้าคุณมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เราอยากจะชักชวนให้คุณกินเพร็พ

Who decide you should take PrEP?

  • Taking PrEP is your choice. If you think PrEP is for you, we respect so. However, if you exhibit risk for HIV acquisition, we would like to convince you to take PrEP


รายการยาที่ต้องติดตามการกินอย่างใกล้ชิดในช่วงที่กินเพร็พ

  • ยาสำหรับรักษาโรคเรื้องรังบางชนิด:
    o โรคเบาหวาน
    o โรคไขมันในเลือดสูง
  • ยาที่มีผลต่อไต: ยาต้านโรคซึมเศร้า ยาแก้แพ้บางชนิด ยาฆ่าเชื้อบางชนิด ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาลดกรดบางชนิด ยากันชัก
  • ยาบรรเทาอาการท้องเสียที่มีผลต่อการดูดซึมของยาอื่น: ผงถ่านทางการแพทย์ (ชาโคลเม็ด) และ ไดโอสเม็คไทท์ : กินห่างจาก เพร็พอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

List of medications that should be closely monitored while on PrEP

  • Medications for some chronic illness:
    o Diabetes
    o Hyperlipidemia
  • Kidney-affected drugs: antidepressants, some antihistamines, some antibiotics, anticoagulants, Proton pump inhibitors, anticonvulsant
  • Diarrhea treatment that affect the absorption of other medications: medicinal charcoal and diosmectite: take at least 2 hours separately from PrEP

อ้างอิง : References

1. MOPH. Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2014
2. CDC. Preeexposure prophylaxis for the prevention of HIV infection in the United States – 2014: A clinical practice guideline. 2014
3. CDC. Preeexposure prophylaxis for the prevention of HIV infection in the United States – 2014: A clinical provider’s supplement. 2014
4. New York State Department of Health AIDS Institute. Guidance for the use of pre-exposure prophylaxis (PrEP) to prevent HIV transmission. 2014
5. UNAIDS. Oral pre-exposure prophylaxis: putting a new choice in context. 2015
6. RM Grant and DK Smith. Integrating antiretroviral strategies for HIV prevention: post- and pre-exposure prophylaxis, and early treatment. OFID. 2015
7. AJ Blashill, PP Ehlinger, KH Mayer, SA Safren. Optimizing adherence to preexposure and postexpsoure prophylaxis: the need for an integrated biobehavioral approach. CID. 2015:60 (Suppl 3); S187-S190