คลินิกชุมชนสีลมขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้ :

FAQ :

แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2560

พร้อมก่อนเสี่ยง :::: BePrEPared

พฤติกรรมของเกย์ในกรุงเทพฯ ทีสัมพันธ์กับการใช้สารเพื่อความบันเทิง, การมีคู่นอนมากกว่า 4 คน และการไม่ใช้ถุงยางอนามัย

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ของชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย

การยอมรับความหลากหลายทางเพศ ในสังคมไทย

ประกาศผลการวิจัยโครงการ HPTN067

กรมควบคุมโรค เผยการศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในโครงการ HPTN067

แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558

ฉลองครบ 10 ปี คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด
10th Anniversary of Silom Community Clinic @TropMed

ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557
(Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2014)

Nelson R. Mandela

ความรู้เกี่ยวกับ เอชไอวี เอดส์ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่องของประตูหลัง...

The Rectal Revolution

     แชร์หน้านี้

  ::::: Coming Soon :::::