คลินิกชุมชนสีลมให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย :

+ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบด่วน (รู้ผลใน 30 นาที)
+ การตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส แบบด่วน (รู้ผลใน 30 นาที)
+ การตรวจหาการติดเชื้อและบำบัดกามโรคตามอาการ
+ การตรวจปริมาณซีดี4 หากพบการติดเชื้อเอชไอวี (รู้ผลใน 2 สัปดาห์)
+ การส่งต่อเพื่อรับยาต้านไวรัส
+ การให้ยาต้านก่อนเสี่ยง(มีค่าใช้จ่าย)

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลงานวิจัย
วันอังคาร - เสาร์ เวลา 16.00 - 21.00 น.
โทร 02-644-6290Silom Community Clinic services at free of charge :

+ Rapid HIV testing (Result given in 30 minutes)
+ Syphillis infection testings (Result given in 30 minutes)
+ Symptomatic sexually transmitted infection testing and treatment
+ CD4 + cell count testing, if found with HIV infection (result given in 2 weeks)
+ Referral to antiretroviral treatment
+ Provision of HIV pre-exposure prophylaxis (cost applied)

For appointment, other information, or studies
Tuesday - Saturday : 16.00 - 21.00 hrs
Tel. 02-644-6290